Grensoverschrijdende digitale handel

© Hollandse Hoogte / Sabine Joosten
Ondanks het groeiende belang van digitalisering in de internationale handel, is dit aspect lang onderbelicht gebleven in de statistiek. De statistieken over de internationale handel in goederen maken geen onderscheid tussen goederentransacties naar gelang ze al dan niet digitaal zijn besteld. Ook bij internationale transacties van diensten wordt niet vastgesteld of deze digitaal worden besteld dan wel geleverd.
De bestaande statistieken over e-commerce hebben juist de focus op digitale aan- en verkoop, maar maken historisch gezien vaak geen onderscheid naar herkomst of bestemming. Daarnaast is er de vraag of sommige aspecten van digitale handel adequaat worden waargenomen, zoals bijvoorbeeld de import door consumenten.
Op basis van een nieuw internationaal ontwikkeld raamwerk brengt dit rapport bestaande en potentiële bronnen in kaart om de verschillende verschijningsvormen van digitale handel te ramen.
Bekostigd door: Ministerie van Buitenlandse Zaken.