Economische indicatoren elektrisch vervoer, 2008-2019

Ontwikkeling van de werkgelegenheid, productiewaarde en toegevoegde waarde in de elektrisch vervoersector tussen 2008 en 2020
Het CBS heeft in opdracht van RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) de economische indicatoren werkgelegenheid, toegevoegde waarde en productiewaarde samengesteld voor de elektrisch vervoersector in Nederland. RVO.nl volgt de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland en daarbuiten. In de eerste maanden van 2021 heeft RVO.nl in samenwerking met EVconsult, een adviesbureau op het gebied van elektrisch vervoer, een enquête gehouden onder bedrijven in de EV-sector. De resultaten zijn gedeeld met het CBS dat de resultaten heeft verwerkt, gecombineerd met CBS gegevens en opgehoogd voor de niet-respondenten om zo tot een totaalbeeld van de EV-sector te komen voor 2019. In dit onderzoek is een tijdreeks samengesteld voor de periode 2008-2019. Voor de indicator werkgelegenheid is tevens een eerste berekening gemaakt voor het jaar 2020. De resultaten van dit onderzoek worden opgenomen in de tweejaarlijkse rapportage van RVO.nl over het verdienpotentieel van elektrisch vervoer.