Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2020

Inwoneraantal naar leeftijdsklasse en aantal bromfietsen in de provincie Utrecht, naar wijk en buurt op 1-1-2020.
De tabel bevat gegevens over het aantal inwoners van 4 t/m 15 jaar en over het bezit van bromfietsen, snorfietsen, brommobielen en overige voertuigen met een bromfietskenteken in de provincie Utrecht op 1-1-2020. De gegevens zijn uitgesplitst op gemeente-, wijk- en buurtniveau. Bekostigd door: DOK data.