Doodsoorzaken, 2020 - januari 2021

Deze tabel bevat cijfers over doodoorzaken van overledenen in 2020 en januari 2021.

Tabel 1 bevat cijfers over het aantal overledenen aan COVID-19 per maand.
Tabel 2 bevat cijfers over het totaal aantal overledenen, inclusief en exclusief COVID-19, per week.
Tabel 3 bevat cijfers over het aandeel van COVID-19 sterfte onder alle sterfgevallen in die betreffende week naar Wlz-zorggebruikers vanaf week 10
Tabel 4 bevat cijfers over sterfte aan COVID-19 per 100 duizend inwoners.
Tabel 5 bevat cijfers over het aantal overledenen naar doodsoorzaak per maand voor de jaren 2015 tot en met januari 2021.