Biomassa regionaal, 2019

© Hollandse Hoogte
Bruto eindverbruik van biomassa naar RES-regio, 2019.

Deze tabellenset is tot stand gekomen in het kader van Vivet (verbetering van de informatievoorziening van de energietransitie) en in samenwerking met de provincie Overijssel en enkele Overijsselse gemeenten.

Deze tabellenset is een regionalisatie van de nationale statistiek m.b.t. biomassa en een aanvulling op de reeds ontwikkelde regionale cijfers m.b.t. wind- en zonne-energie.

Wijzigingen per 17 mei 2021:
De tabel is geactualiseerd, omdat er een paar biogasinstallaties aan een verkeerde gemeente waren toegekend. Het gevolg van deze actualisatie is dat het bruto-eindverbruik van biogasinstallaties in de provincie Utrecht iets hoger is en in de provincie Noord-Holland iets lager.