Schooladviezen

Tabellen over de onderwijspositie in leerjaar 3, 2018 - 2019 vergeleken met het definitieve schooladvies in groep 8, 2015 - 2016.
Deze tabellen bevatten cijfers over: Het aantal leerlingen dat in leerjaar 8 van 2015 - 2016 een schooladvies heeft gekregen, exclusief leerlingen die na groep acht naar het vso of het praktijkonderwijs gingen van wie de uitslag op de eindtoets bekend was en dat in het schooljaar 2018 - 2019 in de derde klas van het voortgezet onderwijs zat.