Kenmerken betrokkenen GDPA-incidenten (excl. groepsinzet)

Kenmerken van burgers en politieambtenaren betrokken bij alle incidenten en bij GDPA-incidenten (exclusief groepsinzet) in de periode 15 januari 2019 tot en met 30 september 2020. Lees voor gebruik de toelichting.

In deze tabellenset worden persoonskenmerken van bij (GDPA-)incidenten betrokken burgers en politieambtenaren getoond. Tevens bevat de tabellenset resultaten van regressieanalyses die zijn gedaan op deze kenmerken. Uit deze regressieanalyses kwam naar voren dat de meegenomen persoonskenmerken van burgers als ook de persoons- en functiekenmerken van de politieambtenaren slechts een zeer beperkte rol spelen bij het al dan niet inzetten van geweld bij een incident door de politie.

Vanwege de complexiteit van de analyses is het van groot belang de toelichting goed te lezen voor de juiste interpretatie van de cijfers.

Deze tabellenset wordt gemaakt in opdracht van het Informatie-analyseteam (IAT), een samenwerkingsverband tussen de Politie en DG P&V (ministerie van J&V).