Bruto Eindverbruik Aardwarmte per provincie, 2014-2020

apparatuur in zorgcomplex die de aardwarmte omzet in energie.
Tabel met het jaarlijkse bruto eindverbruik van energie uit aardwarmte, uitgesplitst naar provincie.
Aardwarmte is bodemenergie die afkomstig is van een diepte van meer dan 500 m. Ook bekend als diepe bodemenergie of geothermische energie.