Aantal grote ondernemingen per bedrijfstak, 2019

© ANP
De tabel laat per bedrijfstak het aantal grote ondernemingen zien in 2019.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert opdrachten uit voor ministeries, decentrale overheden en de Europese Unie. Sommige van die opdrachten zijn specifiek gericht op het grootbedrijf, andere juist op het mkb. Om dit werk goed uit te kunnen voeren is het nuttig voor RVO om te weten hoeveel grote ondernemingen er in iedere bedrijfstak zijn. Het heeft daarom het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om deze cijfers samen te stellen. Bekostigd door: RVO.