Verdeelmodel BUIG-budget

© Hollandse Hoogte / Sabine Joosten
Onderzoekers van de gemeente Den Haag hebben via remote access een onderzoek gedaan naar de verschillen tussen het werkelijke aantal rechthebbenden op een BUIG-uitkering en de voorspellingen hiervan door het verdeelmodel BUIG.

Gemeenten financieren bijstand en loonkostensubsidie uit het zogenoemde macrobudget BUIG. Het verdeelmodel berekent per gemeente een verwacht aantal huishoudens met een BUIG-uitkering en de gemiddelde hoogte van deze uitkering. Dit bepaalt weer welk percentage van het macrobudget aan de gemeente wordt toegewezen. Den Haag heeft onder meer een tekort op het BUIG-budget doordat veel meer huishoudens dan verwacht een BUIG-uitkering ontvangen.

Met dit onderzoek wilde de gemeente meer inzicht krijgen in het functioneren van het verdeelmodel in Den Haag en beter kunnen begrijpen waarom het werkelijke aantal huishoudens hoger is dan het verwachte aantal. Bovendien is er gezocht naar aanknopingspunten om meer huishoudens uit de bijstand te helpen, bijvoorbeeld met een buurtgerichte aanpak.

Het onderzoek laat zien dat sommige huishoudtypen in heel Den Haag vaker bijstand ontvangen dan het model voorspelt. Voorbeelden hiervan zijn huishoudens met gezondheidsproblemen en autochtone huishoudens. Verder blijkt dat het model, voor de meerderheid van de buurten, vrij goed voorspelt hoeveel huishoudens een BUIG-uitkering ontvangen. In deze buurten is de afwijking van de voorspelling maximaal 1 procent. Er zijn echter ook buurten waarin het verdeelmodel een grotere afwijking laat zien. Deze buurten zijn vooral geconcentreerd in Escamp, en daarnaast in Laak en Segbroek. Buurten met minder uitkeringen dan verwacht zijn in Scheveningen en Leidschenveen-Ypenburg te vinden.

Het onderzoek biedt ook aanknopingspunten voor de wijze waarop het verdeelmodel uitpakt voor Den Haag. Zo lijkt de concentratie van uitkeringen een rol te spelen: in buurten waar een hoog aantal BUIG-uitkeringen verwacht wordt, worden in werkelijkheid nog meer uitkeringen verstrekt en is de uitkeringsduur langer. In Den Haag werken daarnaast relatief veel huishoudens via een LKS-regeling. De resultaten van dit onderzoek duiden erop dat het relatief hoge aantal LKS-ers in Den Haag bijdraagt aan het meer dan verwachte aantal huishoudens met een BUIG-uitkering. Als LKS-ers buiten beschouwing worden gelaten, is het aantal extra huishoudens met BUIG-uitkering namelijk een stuk lager.

Dit onderzoek is via remote access uitgevoerd door onderzoekers van de gemeente Den Haag.