Lengte van fietspaden per gemeente, wijk, buurt 2019

Drie fietsers op een fietspad gemaakt van 100% gerecycled asfalt
© Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon
Lengte van Fietspaden per gemeente-wijk-buurt 2019 naar kenmerk op verzoek van de Fietsersbond.

Het Fietspadennetwerk 2019 en de wijkbuurtkaart 2019 zijn gebruik om in deze ruimtelijke analyse de lengte van fietspaden in Nederland te bepalen.

Bekostigd door de Fietsersbond.