Verhuisbewegingen, Stedelijk gebied Eindhoven, 2020

Verhuisbewegingen naar achtergrondkenmerken, Stedelijk gebied Eindhoven, 2020
De gemeente Eindhoven heeft het Urban Data Center (UDC) Eindhoven gevraagd om de verhuisbewegingen van de inwoners van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) in kaart te brengen ten behoeve van een project samen met het SGE over de woonbehoefte van de inwoners. Voor dit project is onder andere inzicht in de verhuismutaties naar verschillende achtergrondkenmerken nodig. Op basis van deze tabellen worden door Eindhoven uiteindelijk modellen gemaakt die inzicht zullen geven in de woonbehoefte van de inwoners van het Stedelijk Gebied Eindhoven.