Tabellen Tozo nader voorlopig, Q3 2020

Nader voorlopige cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), Q3 2020.

Deze tabellenset bevat 2 tabellen met landelijke cijfers over aantal nieuwe Tozo-uitkeringen in juli, augustus en september 2020 en aantal lopende Tozo-uitkeringen ultimo juli, augustus en september 2020.

De Tozo, uitgevoerd door gemeenten, voorziet zelfstandigen in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Gegevens voor de tabellenset zijn ontleend aan de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS).

Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).