Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2019

Aantal banen van werknemers naar bedrijfstak en arbeidsmarktregio, 2010 en 2019.
Deze tabel bevat de aantallen banen van werknemers uitgesplitst naar bedrijfstakken. Daarnaast wordt het aantal banen weergegeven van werknemers per arbeidsmarktregio, voor de peilmomenten december 2010 en december 2019. De arbeidsmarktregio’s zijn volgens de indeling van 2021.