Lengte van autowegen binnen en buiten de bebouwde kom

Lengte van autowegen binnen en buiten de bebouwde kom per gemeente naar wegeigenaar en naar maximum snelheid over het jaar 2019.
Nodig voor koppelen met ongevallendatabase. NWB2019 is gebruik voor de wegen, TOP10NL (Kadaster) voor identificatie Bebouwde kommen. Uitgevoerd voor en bekostigd door Rijkswaterstaat.