Gebouwenmatrix 1-1-2014, 1-1-2018, 1-1-2019, 1-1-2020

Deze tabellenset bevat het aantal m2 en verblijfsobjecten in de Dienstensector in Nederland op 1 januari 2014, 2018, 2019 en 2020, uitgesplitst naar gebouwtype en economische sector.
Deze tabellenset is gemaakt in opdracht van PBL en TNO om informatie over energieleveringen uit de klantenbestanden te kunnen relateren aan de gebouwde omgeving in de Dienstensector en wordt onder andere gebruikt voor berekeningen in de Klimaat en Energieverkenning. Deze statistiek is gemaakt op basis van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), Dataland en de Klantenbestanden energie.