Ontwikkelingen in ervaren kwaliteit van leven in verpleeghuizen, 2015-2019

Een aantal jaar geleden kwam de verpleeghuiszorg geregeld in het nieuws en maakte men zich zorgen over de kwaliteit van leven in verpleeghuizen, het tekort aan personeel en de wachtlijsten in de ouderenzorg. Ook kwam via de media een aantal schrijnende incidenten naar buiten. Om de kwaliteit van zorg en leven in het verpleeghuis te verbeteren is sindsdien veel geïnvesteerd.
In de publicatie Het leven in een verpleeghuis schetst het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een algemeen landelijk beeld waarbij breed wordt gekeken naar de ervaren kwaliteit van leven en de ervaren kwaliteit van zorg in verpleeghuizen in 2019 en bekeken wordt hoe deze aspecten zich hebben ontwikkeld in de periode 2015-2019. In deze publicatie is gebruik gemaakt van gegevens uit het Onderzoek Ouderen in Instellingen (OII) dat door het CBS in samenwerking met het SCP in 2019 is uitgevoerd.