Veehouderijsectoren per provincie 2015, 2020

In deze tabellen zijn cijfers terug te lezen over diverse veehouderijsectoren, uitgesplitst naar provincie, voor de jaren 2015 en 2020.
In de tabellen wordt per grootteklasse het aantal bedrijven, het aantal dieren en de gemiddelde leeftijd van het bedrijfshoofd gegeven, voor de sectoren pluimvee (leghennen, vleeskuikens, vleeskuiken ouderdieren), varkens (speenbiggen, zeugen, vleesvarkens en gecombineerd), melkvee, melkgeiten en vleeskalveren (wit en rosé).