Recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag, 2015-2019

Foto kinderen samen schilderen
© Hollandse Hoogte / marlieswessels.nl
Tabellen over recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag in 2015-2019, uitgesplitst naar besteedbaar huishoudensinkomen, huishoudenssamenstelling en deeltijdfactor.

De tabellen tonen het aantal huishoudens dat recht heeft op kinderopvangtoeslag en het aandeel huishoudens met recht dat ook kinderopvangtoeslag heeft ontvangen. De gegevens zijn uitgesplitst naar verschillende kenmerken van het huishouden. Bekostigd door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Update maart 2021: tabel 3 is extra toegevoegd aan de tabellenset. Deze tabel geeft het totaal aantal huishoudens met minimaal één kind tussen de 0 en 13 jaar weer in 2015-2019, ongeacht of de huishoudens recht hebben op kinderopvangtoeslag.