Baanvinders en –wisselaars naar bedrijfssector, 2019

Werkzame beroepsbevolking (nationale definitie) van 15 tot 65 jaar naar baanvinders, baanwisselaars, bedrijfssector en leeftijd, 2019
Deze tabel bevat cijfers over het aantal baanvinders en baanwisselaars. Baanvinders en baanwisselaars zijn hierbij afgebakend op basis van de nationale definitie van de beroepsbevolking. De cijfers zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking.

Tabel is gemaakt in opdracht van het UWV in het kader van de UWV Arbeidsmarktprognose 2021-2022.