Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021

Erratum:

In het kaartmateriaal waren twee gebieden aan de verkeerde rioolwaterzuiveringsinstallatie toegekend. Hierdoor zijn twee gebieden toegewezen aan respectievelijk Leek en Haaksbergen terwijl deze bij Eelde en Goor horen.

Tabel is aangepast.

Erratum:

Wijzigingen t.o.v. vorige tabel

Toegevoegd zijn de codes:

  • 49999: Schiphol (particulier)
  • 9995: 'buiten RWZI herkomstgebied'. Dit zijn locaties met een coördinaat die buiten de zuiveringsgebieden vallen.
  • 9999: 'niet ingedeeld'. Dit zijn inwoners zonder locatie en zonder coördinaat.

Aanpassing gemeentegrenzen (voorlopig):

  • Fusie van de gemeentes Appingedam, Delfzijl en Loppersum naar de nieuwgevormde gemeente Eemsdelta
  • Opsplitsing van de voormalige gemeente Haaren naar Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught

Aanpassing van de RWZI's:

  • RWZI Aalst is opgeheven per oktober 2020; het bijbehorende verzorgingsgebied is aangesloten op RWZI Zaltbommel
  • RWZI Lienden is opgeheven per december 2020; het bijbehorende verzorgingsgebied is aangesloten op RWZI Tiel

Inwoners per verzorgingsgebied van rioolwaterzuiveringsinstallaties, met verdeling naar Veiligheidsregio en gemeente, voorlopige cijfers per 1-1-2021.
De waterschappen zijn in Nederland verantwoordelijk voor de zuivering van ingezameld rioolwater. De 21 waterschappen beheren in totaal 315 rioolwaterzuiveringsinstallaties (stand per 1-1-2021). Daarnaast is er één private rioolwaterzuiveringsinstallatie. De inzameling van dat afvalwater gaat via rioolstelsels die in beheer zijn van de gemeentes. In samenwerking met de waterschappen heeft het CBS de aantallen inwoners bepaald die woonachtig zijn binnen het verzorgingsgebied van elke rioolwaterzuiveringsinstallatie, via koppeling van kaarten van de verzorgingsgebieden met gegevens over de regionale verspreiding van de bevolking. De gegevens worden door het RIVM gebruikt om de metingen van Corona-virusresten in rioolwater per rioolwaterzuivering om te rekenen naar aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners.