Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021

Inwoners per verzorgingsgebied van rioolwaterzuiveringsinstallaties, met verdeling naar Veiligheidsregio en gemeente, voorlopige cijfers per 1-1-2021.

De waterschappen zijn in Nederland verantwoordelijk voor de zuivering van ingezameld rioolwater. De 21 waterschappen beheren in totaal 315 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI, stand per 1-1-2021). Daarnaast is er één private rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De inzameling van dat afvalwater gaat via rioolstelsels die in beheer zijn van de gemeentes. In samenwerking met de waterschappen heeft het CBS de aantallen inwoners bepaald die woonachtig zijn binnen het verzorgingsgebied van elke rioolwaterzuiveringsinstallatie, via koppeling van kaarten van de verzorgingsgebieden met gegevens over de regionale verspreiding van de bevolking.

De gegevens worden door het RIVM gebruikt om de metingen van Corona-virusresten in rioolwater per rioolwaterzuivering om te rekenen naar aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners.

Deze publicatie bevat definitieve inwonergegevens per 1 januari. Daarnaast zijn ook eerder gepubliceerde voorlopige cijfers opgenomen met periode van publicatie.

De volgende mutaties van verzorgingsgebieden na 1 januari 2021 zijn opgenomen:

Het gebied "Kesteren" als onderdeel van RWZI Tiel (9025) is per 16 februari aangesloten op RWZI Dodewaard (9026)
Het gebied van RWZI Eck en Wiel (9034) is per 25 februari 2021 aangesloten op Tiel (9025)
Het gebied van RWZI Valburg (9015) is gefaseerd per 11 mei en per 20 mei 2021 aangesloten op Dodewaard (9026)
Het gebied van het voormalig RWZI Lienden, in 2021 onderdeel van RWZI Tiel (9025), is per 2 juni aangesloten op RWZI Dodewaard (9026)