Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2019, deel 2

Wanbetalers zorgverzekering 2019 naar achtergrondkenmerken, deel 2
De tabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar verschillende kenmerken waaronder sociaal-economische categorie, uitkering en inkomen. Wanbetalers zijn personen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet, maar hebben nagelaten de premie te betalen voor een periode van minimaal zes maanden. Het betreft de situatie op 31 december 2019 (peildatum) en op 31 december 2018 voor de tabellen naar inkomen.