Kosten van kinderen naar inkomensklassen, 2015

De feitelijke uitgaven aan kinderen als percentage van de totale bestedingen van huishoudens, gedetailleerd naar klassen van het gestandaardiseerd inkomen.
Het CBS heeft de kosten van kinderen verder gedetailleerd naar klassen van het gestandaardiseerd inkomen op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het CBS heeft eerder al de kosten van kinderen geactualiseerd op basis van het budgetonderzoek 2015. Het betreft de feitelijke uitgaven aan kinderen als percentage van de totale bestedingen van huishoudens. De kosten zijn bepaald via de budgetverdelingsmethode, waarbij bestedingen van huishoudens aan specifieke productgroepen verdeeld worden tussen ouder(s) en kinderen. Het CBS heeft dit onderzoek uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.