Vleeskalverenbedrijven in Noord Brabant 2000-2020

In deze tabellen zijn cijfers terug te lezen over vleeskalverenbedrijven in Noord Brabant, uitgesplitst naar leeftijdsklasse van het bedrijfshoofd en bedrijfsgrootte (in aantal dieren), voor de jaren 2000, 2010 en 2020.
In de tabellen wordt het aantal bedrijven en aantal dieren per leeftijds- en grootteklasse gegeven, verder uitgesplitst naar witvlees- en rosévleeskalveren.