Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2019/’20

Deze tabel beschrijft aantallen leerlingen (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet speciaal onderwijs naar woongemeente over schooljaar 2019/’20.

In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein publiceert het CBS tweemaal per jaar gegevens over het sociaal domein. In aanvulling op de Statline tabellen die het CBS hierover publiceert, is deze tabel samengesteld. De tabel toont per gemeente het aantal leerlingen (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs naar woongemeente over schooljaar 2019/’20.

Opdrachtgever: VNG-Realisatie.