Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven

Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder, in de periode 2000 – 2020.
In deze tabel zijn cijfers terug te lezen over de bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder, in de periode 2000 – 2020.

In de tabel is af te lezen om hoeveel bedrijven het gaat, het aantal is verder ingedeeld naar grootteklasse, bedrijfstype en regio.