Nederlandse vrouwelijke ondernemers gesteund door RVO

Deze tabellenset bevat informatie over het aantal vrouwelijke en mannelijke ondernemers die in 2019 ondersteund werden door RVO bij buitenlandse handel en investeringen, uitgesplitst naar verschillende bedrijfs- en ondernemerskenmerken.
Het doel van de telling is om beter zicht te krijgen op welke wijze Nederlandse vrouwelijke ondernemers ten opzichte van mannelijke ondernemers gebruikmaken van het RVO-instrumentarium. De populatie van dit onderzoek bestaat uit bedrijven die in 2019 ondersteund werden door RVO bij buitenlandse handel en investeringen. De door RVO aangeleverde lijst met KvK-nummers werd gekoppeld aan bedrijfseenheden. Vervolgens werden hieraan ondernemersgegevens gekoppeld. Daarmee kon een relatie gelegd worden tussen de ondernemerskenmerken en de kenmerken van het bedrijf. Deze tabellenset is samengesteld in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.