Schatting van het aantal kiesgerechtigden in Nederland

Schatting van de kiesgerechtigde bevolking in Nederland naar leeftijd en per gemeente Nederland per 17 maart 2021
Op basis van de bevolking van Nederland per 1 juli 2020 is een indicatieve schatting gemaakt van de kiesgerechtigde bevolking per 17 maart 2021. Naast de uitsplitsing naar leeftijd en naar gemeente wordt per gemeente ook het aandeel kiesgerechtigden onder mensen met een migratieachtergrond getoond.