Tozo nader voorlopig, juni 2020

Nader voorlopige cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), juni 2020
Deze tabellenset bevat 2 tabellen met landelijke cijfers over aantal nieuwe Tozo-uitkeringen in juni 2020 en aantal lopende Tozo-uitkeringen ultimo juni 2020.

De Tozo, uitgevoerd door gemeenten, voorziet zelfstandigen in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Gegevens voor de tabellenset zijn ontleend aan de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS).

Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).