Rookstatus volwassenen naar achtergrondkenmerken, 2019

De gegevens over rookstatus zijn onderverdeeld naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en onderwijsniveau. De rookstatus van een volwassene kan zijn: roker, ex-roker of nooit-roker.

Deze tabel is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2019.