Inwonersprofielen Leiden in verhuizingendashboard

Plaatje mensen laden verhuiswagen
© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Aan het dashboard ‘Verhuizingen op de kaart, 2017 en 2018’ zijn voor de gemeente Leiden de inwonersprofielen toegevoegd.
Het verhuizingendashboard laat de verhuisbewegingen van personen tussen en binnen gemeenten zien op een interactieve kaart. De kaarten geven niet alleen een beeld van de algemene verhuisstromen, maar ook van die van specifieke doelgroepen, zoals jonge gezinnen, middeninkomens of studenten.

De gemeente Leiden heeft het CBS Urban Data Center/Leiden071 gevraagd hier een doelgroep aan toevoegen, namelijk de inwonersprofielen van hun gemeente. Begin dit jaar zijn de inwoners van Leiden (van 16 jaar en ouder) in kaart gebracht aan de hand van een clusteranalyse. Dit heeft geresulteerd in negen inwonersprofielen (groepen), die samen een gedetailleerd beeld geven van de verscheidenheid aan Leidenaren. Door de inwonersprofielen aan het verhuizingendashboard toe te voegen wordt meer inzicht verkregen in waar deze verschillende groepen naartoe verhuizen.

NB. De inwonersprofielen zijn alleen bekend voor de gemeente Leiden, verslagjaar 2017 en verhuisbeweging vanuit.