Internationale handel naar regio 2008-2019

Deze bevat informatie over internationale handel verbijzonderd naar regio.
Deze tabel is samengesteld in opdracht van de provincie Drenthe. De gegevens hebben betrekking op de periode 2008-2019