AZW: Werknemers VVT, GGZ en Gehandicaptenzorg naar AZW-beroep, 2019

In de tabel is opgenomen hoeveel werknemers er in het najaar 2019 in de branches Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) werkten, uitgesplitst naar het onderdeel waarbinnen de branche ze werkzaam zijn en AZW-beroep.
De populatie bestaat uit werknemers in de branches VVT, Gehandicaptenzorg en GGZ binnen de zorg- en welzijnssector. Voor de afbakening van de zorg- en welzijnssector is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) gebruikt. Om te bepalen om men in de branches VVT, Gehandicaptenzorg of GGZ werkzaam is, is informatie uit de vragenlijst van de AZW Werknemers enquête gebruikt. De cijfers over werknemers zijn in duizendtallen weergegeven.

Deze tabel is ontwikkeld voor het onderzoeksprogramma AZW. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.