Toelichting AZW onderwijstabellen wo

In dit document wordt een toelichting gegeven op de AZW-onderwijstabellen voor het wo die vanaf 26 november 2020 zijn gepubliceerd op AZW StatLine.

In dit document wordt een toelichting gegeven op de onderwijstabellen op AZW StatLine over het wetenschappelijk onderwijs (wo). Dit is een aanvulling op de tabeltoelichtingen die per tabel op AZW StatLine beschikbaar zijn. Het betreft de tabellen:

  • Wo; deelnemers, opleidingsvorm, opleiding, regio
  • Wo; gediplomeerden, opleidingsvorm, opleiding, regio
  • Wo; instroom, opleidingsvorm, opleiding, regio
  • Wo; sectorrendement, opleidingsvorm, studierichting, regio
  • Wo; studierendement, opleidingsvorm, opleiding
  • Wo; studieuitval, opleidingsvorm, opleiding, regio