Toelichting AZW onderwijstabellen hbo

In dit document wordt een toelichting gegeven op de AZW-onderwijstabellen voor het hbo die vanaf 26 november 2020 zijn gepubliceerd op AZW StatLine.

In dit document wordt een toelichting gegeven op de onderwijstabellen op AZW StatLine over het hoger beroepsonderwijs (hbo). Dit is een aanvulling op de tabeltoelichtingen die per tabel op AZW StatLine beschikbaar zijn. Het betreft de tabellen:

  • Hbo; deelnemers, opleidingsvorm, opleiding, regio
  • Hbo; gediplomeerden, opleidingsvorm, opleiding, regio
  • Hbo; instroom, opleidingsvorm, opleiding, regio
  • Hbo; sectorrendement, opleidingsvorm, opleiding, regio
  • Hbo; studierendement, opleidingsvorm, opleiding
  • Hbo; studieuitval, opleidingsvorm, opleiding, regio