Prijsindices voor de uitgaven Defensie, 2011-2019

Het ministerie van Defensie heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om een defensie-specifieke prijsindex te ontwikkelen.
Dit heeft geresulteerd in de Prijsindex Defensie voor Investeringen (PDI) en Prijsindex Defensie voor Exploitatie (PDE). Dit onderzoek is in 2017 voor de eerste keer uitgevoerd over de verslagjaren 2011 tot en met 2015. In 2019 is dit aangevuld met de verslagjaren 2016 en 2017. Nu heeft een update plaatsgevonden waarbij de perioden 2018 en 2019 aan de reeks zijn toegevoegd.