AZW-breed: Werknemers naar AZW-beroep, 2019

Op basis van de eerste en tweede meting 2019 van het AZW Werknemerspanel is het aantal werknemers in de sector zorg en welzijn naar beroep weergegeven.
In de tabel is opgenomen hoeveel werknemers (in duizendtallen) er in 2019 per peiling in de zorg- en welzijnssector werkten, uitgesplitst naar BRC-beroepssegment, AZW-beroep en of het een cliëntgebonden beroep betrof of niet. Wat een cliëntgebonden beroep is, is vastgesteld door de Technische Commissie van het AZW-programma.

Deze tabel is ontwikkeld voor het onderzoeksprogramma AZW. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.