Lokale bedrijfsvestigingen, 2007-2020

Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS heeft tabellen geproduceerd met informatie over lokale bedrijfsvestigingen die zijn ingedeeld naar de standaard bedrijfsindeling (SBI).
De informatie die wordt gepresenteerd is het aantal lokale bedrijfsvestigingen per SBI/branche en de grootte van de lokale bedrijfsvestiging, met betrekking tot werkzame personen. De hierboven beschreven informatie wordt gegeven voor de jaren 2007-2020 en is gebaseerd op de lokale bedrijfsvestigingen die actief waren op 1 januari van een jaar. Bekostigd door: Data Aided.