Activiteiten bij openbare bibliotheken, 2017-2019*

Cijfers met betrekking tot het aantal door openbare bibliotheken georganiseerde activiteiten, over de jaren 2017-2019*
Deze aanvullende tabel bevat een uitbreiding op de bestaande StatLinetabel Openbare Bibliotheken.

Deze tabel geeft informatie over de activiteiten die in de jaren 2017-2019 georganiseerd zijn binnen de openbare bibliotheken. Deze activiteiten worden georganiseerd om invulling te geven aan de vijf verschillende kernfuncties die door de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) worden benoemd: het ter beschikking stellen van kennis en informatie, het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur, het organiseren van ontmoeting en debat en het laten kennis maken met kunst en cultuur. Elke bibliotheekorganisaties moet aan deze vijf kernfuncties voldoen.

De cijfers hebben voor 2019 de status 'voorlopig', 2017 en 2018 zijn definitief.

De gegevens voor deze tabel zijn aangeleverd door de Koninklijke Bibliotheek (KB). De in de tabel weergegeven aantallen georganiseerde activiteiten zijn tot stand gekomen op basis van structurele registratie (door 80 procent van de bibliotheekorganisaties) en schatting (door 20 procent van de bibliotheekorganisaties).