Jeugdhulp met verblijf overig, 1e halfjaar 2017-2020

Aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf (niet zijnde pleegzorg, gezinsgerichte opvang en gesloten plaatsing) in het eerste halfjaar van de jaren 2017-2020, waarbij de jeugdhulp is geleverd door jeugdhulpaanbieders waarmee de Jeugdautoriteit contacten heeft in het kader van een onderzoek naar de ontwikkeling van residentiële jeugdzorg.

In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is deze maatwerktabel samengesteld op verzoek van de Jeugdautoriteit (een onderdeel van het ministerie van VWS). De tabel beschrijft het aantal jongeren dat jeugdhulp met verblijf krijgt die niet als pleegzorg, gezinsgerichte jeugdhulp of als gesloten plaatsing kan worden aangemerkt. Het gaat hierbij alleen om jongeren die deze hulpvorm bij bepaalde jeugdhulpinstellingen hebben ontvangen. De Jeugdautoriteit heeft hiervoor een lijst met jeugdhulpaanbieders beschikbaar gesteld. In het kader van een onderzoek naar de ontwikkeling van beschikbare residentiële zorg in het jeugdzorglandschap wil de Jeugdautoriteit weten in welke mate de aanbieders waar zij contacten mee heeft, de totale hoeveelheid geleverde zorg afdekken.

De tabellenset is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl onder vermelding van “nummer PR000300-4, jeugdhulp met verblijf overig t.b.v. Jeugdautoriteit”