Voorlopige oogstraming akkerbouw gewassen 2020

In deze tabel vindt u van tien akkerbouw gewassen de laatste gegevens zoals ze gelden volgens de voorlopige oogstraming 2020.
In deze tabel zijn van tien akkerbouwgewassen de laatste gegevens af te lezen zoals ze gelden volgens de voorlopige oogstraming 2020. Terug te vinden is het beteelde oppervlakte, het geoogste oppervlakte, de bruto-opbrengst en de totale bruto-opbrengst. De gegevens zijn af te lezen van de jaren 2000 tot en met 2020.