Overledenen, moord en doodslag, in relatie tot (vermoedelijke) dader

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van moord of doodslag van 2000 t/m 2019, in relatie tot (vermoedelijke) dader, uitgesplitst naar geslacht
Deze maatwerktabel bevat het aantal personen dat is overleden als gevolg van moord of doodslag die in Nederland plaatsvond, uitgesplitst naar geslacht en (vermoedelijke) dader. De slachtoffers kunnen zowel inwoners als niet-inwoners zijn. Criterium is de datum van overlijden, de pleegdatum kan in het vorige jaar liggen.
De ICD-10 codes die horen bij moord en doodslag zijn X85-Y09.De cijfers van 2000 tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn nog voorlopig.

Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid.