Bewoonde woonruimtes inclusief niet-woningen, lig- en standplaatsen

In deze tabel wordt inzichtelijk waar personen wonen ongeacht het type woonruimte, 2012 - 2020.
Het aantal bewoonde woonruimten is bekostigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).