Woontevredenheid van huishoudens in aantallen 2018

Woontevredenheid; kenmerken huishouden, woning met aantallen in plaats van percentages
Tevredenheid met de woning en de woonomgeving van huishoudens uitgesplitst naar diverse huishoudkenmerken en woningkenmerken. Bekostigd door: de volksbang.