Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2020-2050

kinderen staan in de rij voor hun klas
© Hollandse Hoogte
Tot en met 2024 voorziet de prognose van het CBS in een bevolkingsgroei van het aantal inwoners van Caribisch Nederland van zo’n 2 procent per jaar met daarna een geleidelijke vertraging. Naar verwachting komt rond 2046 de groei tot stilstand. Caribisch Nederland zal tegen die tijd bijna 35 duizend inwoners tellen.
In deze notitie worden de belangrijkste resultaten en verschillen ten opzichte van de vorige bevolkingsprognose van Caribisch Nederland van het CBS uiteengezet. In de update van de bevolkingsprognose zijn extra waarnemingen opgenomen, namelijk de cijfers van januari 2019 tot en met mei 2020. Deze extra waarnemingen zijn vooral van invloed op de startwaarden van de immigratie en emigratie in 2020.