Bedrijven kwetsbaar voor buitenlandse coronagolf, 2020

Schepen met containers in de haven
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
De uitvoer loopt terug tijdens de coronacrisis en dit heeft gevolgen voor de diverse bedrijfstakken.

Deze publicatie beschrijft het effect op de Nederlandse economie van de terugval in de Nederlandse uitvoer in het tweede kwartaal van 2020 en de mogelijke gevolgen van een (nieuwe) terugval in de Nederlandse uitvoer door een tweede coronagolf. In Europa lopen besmettingscijfers weer op en in veel andere landen woedt het virus door.

We analyseren de sectorale gevolgen voor de Nederlandse economie. Daarbij kijken we niet alleen naar de exporterende bedrijfstak, maar ook naar de waardeketen die bij de export betrokken is via toeleveringen. Dit artikel is geschreven in samenwerking met het Centraal Planbureau (CPB). De onderdelen met scenario’s en beleidsaanbevelingen vallen buiten het werk van het CBS.