Zuigelingensterfte 2015-2019

Het betreft de zuigelingensterfte naar moment van overlijden van de zuigeling en de zuigelingensterfte naar leeftijd van de moeder. In beide gevallen gaat het om het gemiddelde over 2015 tot en met 2019.
Bij het moment van overlijden wordt onderscheid gemaakt naar overleden in de eerste 7 dagen vanaf de geboortedag, overleden tussen de 8e en de 28e dag vanaf de geboortedag en overleden na de 28e dag vanaf de geboortedag en vóór de eerste verjaardag. Bij leeftijd van de moeder gaat het om de exacte leeftijd van de moeder op het moment van overlijden van de zuigeling.