Woningtransformaties in kantoorpanden, 2017-2018

Aantal woningen toegevoegd aan getransformeerde kantoorpanden en bijbehorende oppervlakte, 2017-2018
Er is gekeken naar het aantal woningen dat is toegevoegd aan kantoorpanden (voormalig hoofdfunctie was kantoor), die zijn getransformeerd.

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).