Verkenning culturele diversiteit in de top

© Hollandse Hoogte
Verkenning van de manieren om culturele diversiteit in de top te monitoren, op sectorniveau
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd manieren te verkennen om culturele diversiteit in de top te monitoren op sectorniveau.