Dashboard kernindicatoren integratie 2020

© ANP
Interactief dashboard waarin de ontwikkelingen voor de kernindicatoren integratie te volgen zijn.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt jaarlijks op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) diverse kernindicatoren over het integratiebeleid samen. De kernindicatoren hebben als doel de staat van de integratie in Nederland kernachtig weer te geven. Het gaat hierbij om cijfers voor onderwerpen op het gebied van arbeidsmarkt, criminaliteit, gezondheid, huwen, inkomen en sociale samenhang.

Dit dashboard geeft de mogelijkheid om voor deze indicatoren de ontwikkelingen voor de verschillende herkomstgroepen op een interactieve manier te volgen. Het dashboard is nu aangevuld met de kernindicatoren integratie 2020.

Bekostigd door: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid